25 Ekim koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı

Türkiye’de son 24 saatte 351 bin 152 Kovid-19 testi  yapıldı, 27 bin 663 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi yaşamını yitirdi.    Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu’nu  “covid19.saglik.gov.tr” adresinden paylaştı.   …

‘Şimşek’ füze… Yerle bir etti

24 Ekim 2021 Pazar – 21:22 | Son Güncelleme : 24 10 2021 – 21:22 TUSAŞ tarafından geliştirilen Şimşek Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi, hedeflerini vurabilir hale getirildi. Test atışını gerçekleştiren …

23 Ekim koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı…

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu’nu  “covid19.saglik.gov.tr” adresinden paylaştı.   Buna göre, son 24 saatte 351 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin  217 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi, …


Şentop, P20 Zirvesi’nde “Sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik bakımından ekonomik büyümenin yeniden canlandırılması” başlıklı ikinci oturumunda konuştu.

 

Kovid-19 salgınının olumsuz tesirlerinin toplumlarda köklü değişikliklere yol açtığını gözlemlediklerini vurgulayan Şentop, “Salgının sosyal ve çevresel etkileri maalesef bu olumsuzlukların bas¸ında geliyor. Kovid-19 salgınının mevcut sorunları daha da derinles¸tirmesi, bütün insanlıgˆın süratli ve kararlı adımlar atmasını zaruri hale getiriyor.” ifadesini kullandı.

 

Şentop, dünya ekonomisinde toparlanma egˆiliminin bas¸ladıgˆına ancak salgın öncesi dönemin yakalanamadığına işaret ederek, “Toparlanma sürecinin koordineli ve gelecekteki benzer s¸oklara hazırlanmayı da kapsayacak s¸ekilde s¸ekillendirilmesinin ne kadar önemli oldugˆunu da tecrübe ederek ögˆrendik.” dedi.

 

Cumhurbas¸kanı Recep Tayyip Erdogˆan’ın Birles¸mis¸ Milletler 76. Genel Kurulu’ndaki konus¸masında vurguladıgˆı “Küresel hiçbir soruna, krize, çagˆrıya kayıtsız kalmayan Türkiye’nin iklim degˆis¸ikligˆi ve çevrenin korunması hususlarında da üzerine düs¸enleri yapacagˆı” ifadesini G20 Parlamento Başkanlarına hatırlatan Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

 

“Bildigˆiniz gibi Türkiye, Paris I·klim Anlas¸ması’na imza atan ilk ülkelerden biridir ancak yükümlülüklerle ilgili adaletsizlikler sebebiyle bu anlas¸mayı yürürlügˆe koymamıs¸tık. Son dönemde bu çerçevede kaydedilen mesafeyi müteakiben anlas¸manın onaylanmasını yeniden gündemimize aldık. Atılacak yapıcı adımlara uygun s¸ekilde ve ulusal katkı beyanımız zemininde, Paris I·klim Anlas¸ması’nı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda dün kabul ettik. Bu gelis¸meyi G20 Parlamento Bas¸kanları Zirvesi’nde sizlerle paylas¸maktan memnuniyet duyuyorum.”

 

“İlişkileri sağlıklı şekilde yeniden kurgulayacak bir söylem geliştirmek mecburiyetindeyiz”

 

Şentop, dünyayı herkes için yas¸anır kılabilmenin bütün insanlar için yas¸anabilir bir dünya kurmaktan geçtiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

 

“Salgın süreci adeta bu hakiki ihtiyacı bir kez daha ve güçlü bir biçimde herkese hissettirmis¸tir. Açık bir s¸ekilde gördük ki; dünyanın herhangi bir yerindeki bir insanın hastalıgˆı, her birimizin ülkesindeki bas¸ka bir insanın aynı hastalıgˆa yakalanması anlamına gelmektedir. Aynı s¸ekilde egˆer bas¸ka ülkelerde barıs¸ yoksa, asgari insani s¸artlarda hayat sürmek mümkün degˆilse, hiçbirimiz evimizde huzurlu olamayız. Dünyada gerçekten ne olup bittigˆini samimiyetle ve empatiyle anlamaya çalıs¸mazsak, bas¸ka devletlere, halklara, bütün dünya insanlarına ulusal çıkar elde etme amacı dıs¸ında bizim gibi Adem ve Havva’nın es¸it çocukları olarak bakamazsak, kurdugˆumuz retoriklerle kendi kendimizi avutur, aldatır dururuz.”

 

Salgın sürecinin ardından dünyada siyasi ve ekonomik ilis¸kilerin yeniden s¸ekillenecegˆinin açıkça görüleceğine dikkati çeken Şentop, “Bu bagˆlamda insanla tabiat, insanla toplum ve insanla devlet arasındaki ilis¸kileri ve nihayetinde bu temelde olus¸turulacak devletler arası ilis¸kileri sagˆlıklı s¸ekilde yeniden kurgulayacak bir söylem gelis¸tirmek mecburiyetindeyiz. I·nsanı merkeze almadıgˆımız hiçbir yaklas¸ım kalıcı bir çözüm üretmeyecektir.” diye konuştu.

 

Şentop, Türkiye olarak bu anlayıs¸la ihtiyaç içindeki ülkelerin salgınla daha iyi mücadele edebilmeleri için çok taraflı platformlarda gerçekles¸tirilen çalıs¸malarda aktif rol aldıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

 

“I·nsani ve kalkınma yardımlarında, 2017 yılından itibaren Türkiye en çok insani yardım yapan ülkedir. En zengin ülke degˆiliz ama en merhametli ülkeyiz. Ülkemiz, salgının bas¸langıcından bu yana büyük I·slam düs¸ünürü, mutasavvıf Mevlana’nın ‘Ümitsizligˆin ardında nice ümitler var. Karanlıgˆın ardında nice günes¸ler var’ deyis¸iyle 160 ülke ve 12 uluslararası tes¸kilata destek olarak salgınla mücadele bagˆlamında üzerine düs¸en sorumlulugˆu yerine getirmiştir.”

 

G20 Parlamento Başkanları, ilk gün oturumlarının sonunda aile fotoğrafı çektirdi.

 Source link

Author

admin@fenomenhaber.xyz
malatya kiralık araba malatya araç kiralama